Indtast venligst din e-mail herunder, så sender vi dig en mail som du kan benytte til at nulstille dit kodeord.

Jeg har ikke en konto. Opret mig gratis.
Mit SPOTdeal Velkommen tilbage, Log af
Tlf: 65 45 56 52
Få Hjælp
Indkøbskurv (0)
Medlemslogin

Generelle vilkår

SPOT er ejet af Deal.dk, der ejes af Jysk Fynske Medier, Herning Folkeblad, Nordjyske Medier og Sjællandske Medier. SPOT er uafhængig af særinteresser og er politisk neutral. Virksomheden drives på normale, kommercielle vilkår og formidler tilbud via e-mail til danske forbrugere. Alle, der har tilmeldt sig SPOTdeal, har mulighed for at købe værdibeviser på varer og tjenesteydelser fra SPOTs aftalepartnere. Det er SPOTs aftalepartnere og ikke SPOT selv, der indgår aftale om køb af de varer og tjenesteydelser, som udbydes via SPOTdeal.

Du skal være medlem af SPOTdeal, være fyldt 18 år og bosat i Danmark for at kunne gennemføre et køb. Der leveres IKKE produkter til Færøerne, Grønland eller udlandet. Ved at acceptere de generelle vilkår inden et køb bekræfter du dette. Accept af de generelle vilkår indebærer følgende:

Køb
1. Værdibeviser bestilles online via SPOTdeal.dk. Det vil altid være SPOT´s aftalepartner, der leverer de varer eller tjenesteydelser, som værdibeviset giver adgang til. SPOTdeal forestår udelukkende købet af værdibeviset. Hver transaktion tillægges et administrationsgebyr på 2 kr. uanset antallet af købte varer eller købets størrelse.

2. Ved bestilling angives navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og kontooplysninger. Du kan benytte Dankort, VISA/Dankort, Visa, MasterCard, MaestroCard, AmericanExpress eller JBC som betalingsmiddel. Der tillægges ikke kortgebyr til din betaling. Betaling sker via en sikker forbindelse, hvor indtastede oplysninger krypteres, så de ikke kan læses af andre. SPOT anvender PayEx (www.payex.dk) som betalingsgateway. SPOT har på intet tidspunkt adgang til dine kortoplysninger. Når du gennemfører en betaling online med betalingskort, er du sikret mod misbrug, idet du kan afvise betalingen, når du modtager din betalingsoversigt. Alle oplyste priser er vejledende udsalgspriser inklusiv moms. Betaling for dit værdibevis trækkes altid med det samme på din konto da værdibeviset udgør den vare, du køber hos os og således uafhængigt af om du køber et bevis til en tjenesteydelse, en rejse eller ophold eller et fysisk produkt, som først sidenhen leveres til dig.

3. Umiddelbart efter bestillingen modtages et værdibevis via e-mail. Den unikke kode fra værdibeviset skal bruges ved korrespondance med SPOT. 

4. Når købet er gennemført, vil værdibeviset blive sendt til den e-mail-adresse, der angives i forbindelse med bestillingen. Afsendelsen af værdibeviset sker umiddelbart efter, at betalingen er registreret på vores konto.

5. Værdibeviset skal udskrives og kan indløses hos den relevante aftalepartner. Gyldighedsperioden er angivet på beviset, og fremgår ligeledes inden du bestiller. Hvis ikke andet er angivet, er beviset gyldigt i 3 år fra udstedelsen. Vedrører værdibeviset en vare eller tjenesteydelse, som kun udbydes af aftalepartneren i en bestemt periode (for eksempel en koncert), vil værdibevisets gyldighed automatisk være begrænset hertil. Alle værdibeviser er forsynet med en unik kode, der skal oplyses ved indløsning af værdibeviset. Kopiering af eller manipulering med værdibeviserne er ikke tilladt.

Modtagelse af fysiske varer

Dine varer fremsendes automatisk til den i forbindelse med købet oplyste adresse med mindre det på dit værdibevis står angivet at du skal foretage dig yderligere - i så fald skal du følge disse anvisninger indenfor den foreskrevne tidsfrist - som oftest vil det medføre at værdibeviset indløses på aftalepartnerens hjemmeside. Forventet leveringstid vil fremgå af dit værdibevis.

Fortrydelsesret
Som privatkunde har du 14 dages fuld fortrydelsesret fra den dag, værdibeviset modtages pr. e-mail. Ønsker du at anvende din fortrydelsesret, skal du inden fortrydelsesfristens udløb kontakte SPOT kundeservice. Husk at påføre din unikke kode samt kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer).

Jf. Forbrugeraftaleloven "Lov om visse forbrugeraftaler § 17, stk. 2 jf. § 9, stk. 2, nr. 2a" har du dog ingen fortrydelsesret ved køb af aftaler om indkvartering, transport, forplejning, som fx servering og catering, rekreative fritidsaktiviteter, underholdnings- og idrætsaktiviteter og lignende kulturbegivenheder, hvis det fremgår af aftalen på, hvilken dag(e) aftalen udføres. Det vil sige at du ikke har returret på køb, hvor anvendelsesdatoen fremgår af dit værdibevis. Fx på nogle rejser og koncerter.

Køber du et fysisk produkt, som leveres til din privatadresse, gælder fortrydelsesfristen først fra den dato du modtager produktet. I dette tilfælde skal fortrydelsesfristen fremsættes overfor aftalepartneren og ikke SPOT.

For fortrydelsesret på tjenesteydelser vil det være aftalen mellem dig og den pågældende aftalepart der er gældende efter værdibeviset er indløst. Aftaleparten er som udgangspunkt ikke forpligtiget til at refundere dit værdibevis efter de 14 dage, hvis du henvender dig herefter og fx ønsker at indløse værdibeviset til en dato hvor aftalepartneren ikke har ledig kapacitet.

Køb af varer, som leveres til dig uden brug af værdibevis
Hvis du køber et produkt, som leveres til dig, har du 14 dage fra den dato du modtager varen til at gøre opmærksom på, at du ønsker at fortryde dit køb og herefter 14 dage til at returnere varen. Du kan også benytte standardfortrydelsesformularen.

Ønsker du at anvende din fortrydelsesret, skal du inden fortrydelsesfristens udløb kontakte SPOT kundeservice. Husk at påføre din unikke kode samt kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer). Du kan også benytte standardfortrydelsesformularen.

Fremgår ikke andet af dit værdibevis bærer du selv omkostninger for returfragt, hvis du fortryder dit køb. Dette gælder dog ikke, hvis din vare er defekt. Her bærer aftalepartneren altid omkostningerne.

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.
 
Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. Beløbet afgøres af aftalepartneren.

SPOT tilbagebetaler værdibevisets beløb hurtigst muligt, såfremt der er gjort brug af fortrydelsesretten i tide, og værdibeviset er returneret og ubenyttet. Er værdibeviset først blevet indløst, er det ikke muligt at fortryde købet.

Reklamation
Skulle du opleve problemer med dit værdibevis fra spotdeal.dk kan du kontakte vores kundeservice.

Købelovens mangelsregler finder anvendelse på varekøb.

Det produkt eller tjenesteydelse, som dit værdibevis berettiger til leveres af aftalepartneren og er du utilfreds med dit køb, skal du rette din reklamation og eventuelle erstatningskrav til aftalepartneren. SPOT er udelukkende formidler af det pågældende tilbud og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl og mangler i forbindelse med aftalepartnerens levering af produkt eller tjenesteydelse. 

Er du utilfreds med aftalepartnerens vurdering af din reklamationssag, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive aftalepartnerens e-mail adresse.

Indløsning af værdibevis
Værdibeviset kan ikke indløses til kontanter, men kan udelukkende anvendes i forbindelse med køb af den pågældende vare. Det er således ikke muligt at købe andre varer end det annoncerede tilbud for værdibeviset. Værdibevisets gyldighedsperiode er angivet på værdibeviset. Gyldighedsperioden for det pågældende tilbud fremgår ligeledes på SPOTdeal.dk. Hvis ikke andet er angivet, er beviset gyldigt i tre år fra værdibevisets udstedelse. Gælder værdibeviset for en vare eller tjenesteydelse, der udelukkende udbydes i en given periode, begrænses værdibevisets gyldighed hertil. 

Ansvarsbegrænsing og forbehold
SPOTdeal fraskriver sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, der leveres i forbindelse med indløsning af værdibeviset. Den vare eller tjenesteydelse, som værdibeviset giver adgang til, leveres af aftalepartneren i eget navn, og SPOTdeal er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med aftalepartnerens levering af varen eller tjenesteydelsen. SPOTdeal er ikke forpligtet til at udbetale erstatning for eventuelle tab under følgende omstændigheder:

  • Værdibeviset er ikke blevet indløst hos aftalepartneren
  • Varen eller tjenesteydelsen modsvarer ikke kundens forventninger
  • Aftalepartnerens konkurs eller lukning

SPOTdeal er tilgængelig for websitets brugere 24 timer i døgnet. SPOTdeal garanterer ikke, at sitet til enhver tid fungerer optimalt. SPOTdeal og SPOT kan ikke drages til ansvar for eventuelle uheld som følge af benyttelsen af SPOTdeal.dk, eksempelvis skader på computersystem eller tab af data. Brugeren er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte websitet, herunder internetadgang, browser, e-mail m.m. SPOT fraskriver sig ligeledes ansvaret for enhver form for tab forårsaget af anvendelsen af SPOTs service, uden at de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger følges.

SPOTdeal tager forbehold for eventuelle skrive og tastefejl på www.spotdeal.dk.

Behandling af personoplysninger
Når du køber et værdibevis på SPOTdeal.dk, registrerer vi de oplysninger, du oplyser om navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Vi henviser i øvrigt til vores cookie- og privatlivspolitik.

SPOT er ansvarlig for indsamling og håndtering af data. Det er kun et begrænset antal medarbejdere, der har adgang til dine data. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos SPOT, skal du kontakte SPOT kundeservice på spotdeal@spot.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven. SPOT bruger cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker og for at sikre en alsidig visning af reklameformater. Til brug herfor registrerer vi udelukkende informationer af teknisk karakter som brugertid, browsertype, IP-numre m.v. Ved alle reklameformater registrerer vi, om du klikker på de leverede annoncer.

Den dataansvarlige på spotdeal.dk er Spot A/S. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret men transmitterer kundeoplysninger krypteret til den aftalepartner, som er ansvarlig for levering af dit produkt eller ydelse. Dette er en nødvendighed for at kunne levere den ydelse eller det produkt, som du har købt på spotdeal.dk. Aftalepartner er selvstændig dataansvarlig for opbevaring af dine persondata. Dine data anvendes udelukkende til levering af det konkrete produkt eller ydelse. Du skal henvende dig til aftalepartneren, hvis du har spørgsmål til opbevaring og behandling af dine personoplysninger. Hvis du henvender dig til enten SPOT eller aftalepart kan du:

  1. Få indsigt i de registrerede persondata
  2. Berigtige eventuelle persondata
  3. Få slettet dine persondata

Oplysninger afgivet til spotdeal.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Vi bruger en logstatistik på spotdeal.dk hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere spotdeal.dk.  

Login via nyhedsbrev
Besøger du vores hjemmeside via et link i nyhedsbrevet vil du blive logget direkte ind på din konto. Dit nyhedsbrev er derfor personligt og hverken nyhedsbrevet i sin helhed eller links fra nyhedsbrevet bør distribueres til tredjepart, da de således kan få adgang til dine brugeroplysninger.

Login med Facebook
Anvender du funktionaliteten ”Login via Facebook” benytter vi din email-adresse til at matche login. Derudover lagrer vi oplysning om din alder og dit køn. Data opbevares krypteret og deles ikke med tredjepart.

Modtagelse af SPOTmails og værdibeviser

Modtager du vores nyhedsbrev, kan du til hver en tid afmelde dig ved at anvende det link, der står i hver mail, du modtager eller via din SPOTkonto. Vi foretager direkte markedsføring af vores tilbud primært via elektroniske nyhedsbreve suppleret med markedsføring via sociale medier, som fx Facebook. SPOTmails og værdibeviser afsendes fra info@spot.dk. Afhængig af din computers opsætning er der en risiko for, at mails havner i din spam-mappe. Du kan undgå dette ved at tilføje info@spot.dk til din adressebog. Ved tilmelding til nyhedsbrev registrerer vi din e-mail adresse. E-mail adressen videregives ikke til andre. 

Modtager du ikke vores nyhedsbrev eller svar på henvendelse til vores kundeservice, så bedes du kontrollere dit spam filter. Har du Gmail, kan SPOTdeal mails lande i 'Promoveringer'. 

Ændring af betingelser
SPOT har til enhver tid ret til at ændre nærværende betingelser. De gældende betingelser er tilgængelige på spotdeal.dk. 

Lovvalg og tvister
Køb via spotdeal.dk, der knytter sig til ovenstående vilkår, er underlagt dansk ret.  

 

Vent venligst