Leder du efter vores handelsbetingelser? Se mere her →

Generelle vilkår

Disse vilkår vedrører SPOTdeal. Har du spørgsmål til vilkårene, kan du kontakte os på spotdeal@spot.dk.

SPOTdeal er ejet af Deal.dk A/S, der ejes af Jysk Fynske Medier, Herning Folkeblad, Det Nordjyske Mediehus og Sjællandske Medier.Deal.dk A/S er uafhængig af særinteresser og er politisk neutral. Virksomheden drives på normale, kommercielle vilkår og formidler tilbud via e-mail til danske forbrugere. Alle, der har tilmeldt sig SPOTdeal, har mulighed for at købe værdibeviser på varer og tjenesteydelser fra Deal.dk A/S’ aftalepartnere.

SPOTdeal optræder alene som mellemmand og ikke som sælger. Det er samarbejdspartneren og ikke SPOTdeal, der leverer de varer eller tjenesteydelser, som værdibeviset giver adgang til. SPOTdeal faciliterer udelukkende salg af værdibeviser. Samarbejdspartneren er ansvarlig for, at aftalen opfyldes, og er din egentlige aftalepart.

Du skal være medlem af SPOTdeal, være fyldt 18 år og bosat i Danmark for at kunne gennemføre et købpå spotdeal.dk. Der leveres IKKE produkter til Færøerne, Grønland eller udlandet. Ved at acceptere de generelle vilkår inden et køb bekræfter du dette. Accept af de generelle vilkår indebærer følgende:

Køb

  1. Værdibeviser bestilles online via spotdeal.dk, i en nærmere angivet periode, eller indtil samtlige udbudte værdibeviser er udsolgt. Det vil altid være Deal.dk A/S’ aftalepartner, der leverer de varer eller tjenesteydelser, som værdibeviset giver adgang til. SPOTdeal er mellemmand og forestår udelukkende salgetaf værdibeviset.Hver transaktion tillægges et administrationsgebyr på 10 kr. uanset antallet af købte varer eller købets størrelse.
  2. Ved bestilling opgives navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og kontooplysninger. Du kan benytte Dankort, VISA/Dankort, Visa, MasterCard, MaestroCard, Visa Electron eller MobilePaysom betalingsmiddel. Der tillægges ikke kortgebyr til din betaling. Betaling sker via en sikker forbindelse, hvor indtastede oplysninger krypteres, så de ikke kan læses af andre. Deal.dk A/S anvender Altapay (www.altapay.com) som primær betalingsgateway. Deal.dk A/S har på intet tidspunkt adgang til dine kortoplysninger. Når du gennemfører en betaling online med betalingskort, er du sikret mod misbrug, idet du kan afvise betalingen, når du modtager din betalingsoversigt. Alle oplyste priser er vejledende udsalgspriser inklusiv moms. Betaling for dit værdibevis trækkes altid med det samme på din konto. Uanset om du køber et bevis til en tjenesteydelse, en rejse eller ophold eller et fysisk produkt, som først sidenhen leveres til dig, udgør værdibeviset den vare, du køber hos os, hvorfor betaling sker med det samme.
  3. Når købet er gennemført, vil værdibeviset blive sendt til den e-mailadresse, du har angivet i forbindelse med bestillingen. Afsendelsen af værdibeviset sker umiddelbart efter, atbetalingen er registreret på vores konto.Den unikke kode fra værdibeviset skal bruges ved korrespondance med SPOTdeal.
  4. Værdibeviset indløses hos den relevante aftalepartner. Gyldighedsperioden er angivet på beviset og fremgår ligeledes,inden du bestiller. Hvis ikke andet er angivet, er beviset gyldigt i 3 år fra udstedelsen. Vedrører værdibeviset en vare eller tjenesteydelse, som kun udbydes af aftalepartneren i en bestemt periode (fxen koncert), vil værdibevisets gyldighed automatisk være begrænset hertil. Alle værdibeviser er forsynet med en unik kode, der skal oplyses ved indløsning af værdibeviset. Kopiering af eller manipulering med værdibeviserne er ikke tilladt.

Modtagelse af fysiske varer

Dine varer fremsendes automatisk til deni forbindelse med købet oplyste adresse, medmindre det på dit værdibevis står angivet, at du skal foretage dig yderligere. I så fald skal du følge disse anvisninger indenfor den foreskrevne tidsfrist. Forventet leveringstid vil fremgå af dit værdibevis.

Fortrydelsesret

Som privatkunde har du 14 dages fuld fortrydelsesret fra den dag, værdibeviset modtages pr. e-mail. Ønsker du at anvende din fortrydelsesret, skal du inden fortrydelsesfristens udløb kontakte SPOTdealskundeservice (spotdeal@spot.dk eller på telefonnummer 65455652). Husk at anføre dit ordre ID samt kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer).

Fortrydelse af en del af købet

Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt i én ordre.

Jf. Forbrugeraftaleloven§ 18, stk. 2, nr. 12 har du dog ingen fortrydelsesret ved køb af aftaler om indkvartering, transport, forplejning, som fx servering og catering, rekreative fritidsaktiviteter, underholdnings- og idrætsaktiviteter og lignende kulturbegivenheder, hvis det fremgår af aftalen på, hvilken dag(e) aftalen udføres. Det vil sige,at du ikke har returret på køb, hvor anvendelsesdatoen fremgår af dit værdibevis. Fx mange rejser,koncerter, forestillinger m.m.

Returnering

Når du har meddelt fortrydelsen, annullerer vi dit værdibevist elektronisk.

Efter indløsning af værdibevis

Det er ikke muligt at fortryde et køb, efter at værdibeviset er blevet indløst hos en af vores samarbejdspartnere, da værdibeviset dermed anses som værende brugt og ikke længere kan returneres.

Særligt for køb af deals til fysiske produkter, som sendes direkte fra samarbejdspartneren

Køber du et fysisk produkt, somleveres til din privatadresse, gælder fortrydelsesfristen på 14 dage først fra den dato, du modtager produktet. Hvis levering af varen kræver, at du indløser værdibeviset hos aftaleparten, fremsættesfortrydelsesfristen overfor aftalepartneren og ikkeSPOTdeal. Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give aftalepartneren besked.

For fortrydelsesret på tjenesteydelser vil det være aftalen mellem dig og den pågældende aftalepart, der er gældende, efter værdibeviset er indløst. Aftaleparten er som udgangspunkt ikke forpligtet til at refundere dit værdibevis efter de 14 dage, hvis du henvender dig herefter og fx ønsker at indløse værdibeviset til en dato, hvor aftalepartneren ikke har ledig kapacitet.

Køb af varer, som leveres til dig uden brug af værdibevis

Hvis du køber et produkt, som leveres til dig, har du 14 dage,fra den dato du modtager varen,til at gøre opmærksom på, at du ønsker at fortryde dit køb. Herefter har du 14 dage til at returnere varen til afsenderadressen. Du kan også benytte standardfortrydelsesformularen.

Hvis du har bestilt flere forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor du modtager den sidste vare.

Husk at påføre dit ordre ID samt kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer).

Medmindre andet fremgår af dit værdibevis,bærer du selv omkostninger for returfragt, hvis du fortryder dit køb. Det er ligeledes dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten. Dette gælder dog ikke, hvis din vare er defekt. Her bærer aftalepartneren altid omkostningerne.

Varens stand, når du sender den retur

Varen returneres i samme stand, som den er modtaget i. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, hvis den skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.

Hvis varen er prøvet udover,hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt. Det betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. I visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage. Beløbet afgøres af aftalepartneren.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit købinden for 14 dage (medmindre der er tale om et ikke-refunderbart køb), får du dine penge tilbage. Alle betalinger modtaget fra dig, refunderes senest 14 dage fra den dag, du har givet besked om, at du vil fortryde aftalen.

Pengene tilbageføres med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre andet er aftalt. Betalingen kan tilbageholdes, indtil varen er modtaget, medmindre du sender dokumentation for at have returneret den.

Deal.dk A/S tilbagebetaler værdibevisets beløb hurtigst muligt, såfremt der er gjort brug af fortrydelsesretten i tide, og værdibeviset er returneret og ubenyttet. Er værdibeviset først blevet indløst, er det ikke muligt at fortryde købet.

Reklamation

Hvis der er noget galt med værdibeviset:
Skulle du opleve problemer med dit værdibevis fra SPOTdeal, kan du kontakte vores kundeservice (spotdeal@spot.dk eller på telefonnummer 65455652).

Hvis der er noget galt med varen:
Købelovens mangelregler finder anvendelse på varekøb, hos aftalepartneren, herunder 2 års reklamationsfrist.

Det produkt eller tjenesteydelse, som dit værdibevis berettiger til, leveres af aftalepartneren. Er du utilfreds med dit køb, skal du rette din reklamation og eventuelle erstatningskrav til aftalepartneren. Deal A/S er udelukkende formidler af det pågældende tilbud og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl og mangler i forbindelse med aftalepartnerens levering af produkt eller tjenesteydelse. Husk du skal reklamere inden for rimelig tid, efter du har opdaget manglen. Reklamerer du inden for 2 måneder, er det sket inden for rimelig tid.

Klageadgang

Skulle du opleve problemer med dit værdibevis fra SPOTdeal, kan du kontakte vores kundeservice spotdeal@spot.dk

Hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du sende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus.

For at kunne klage, skal varen eller ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen dog have været mindst 720 kr. Det koster et gebyr at få klagen behandlet.

Når du handler på en e-mærket webshop, kan du gratis få behandlet din sag - uanset beløbets størrelse. Læs mere her.

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens klageportal her http://ec.europa.eu/odr

Indløsning af værdibevis

Værdibeviset kan udelukkende anvendes i forbindelse med køb af den pågældende vare. Det er således ikke muligt at købe andre varer end det annoncerede tilbud for værdibeviset. Værdibevisets gyldighedsperiode er angivet på værdibeviset. Gyldighedsperioden for det pågældende tilbud fremgår ligeledes på spotdeal.dk. Hvis ikke andet er angivet, er beviset gyldigt i tre år fra værdibevisets udstedelse. Gælder værdibeviset for en vare eller tjenesteydelse, der udelukkende udbydes i en given periode, begrænses værdibevisets gyldighed hertil.

Ansvarsbegrænsing & forbehold

Deal.dk A/S fraskriver sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, der leveres i forbindelse med indløsning af værdibeviset. Den vare eller tjenesteydelse, som værdibeviset giver adgang til, leveres af aftalepartneren i eget navn, og Deal.dk A/S er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med aftalepartnerens levering af varen eller tjenesteydelsen. Deal.dk A/S er ikke forpligtet til at udbetale erstatning for eventuelle tab under følgende omstændigheder:

  • Værdibeviset er ikke blevet indløst hos aftalepartneren
  • Varen eller tjenesteydelsen modsvarer ikke kundens forventninger
  • Aftalepartnerens konkurs eller lukning

SPOTdeal er tilgængelig for websitets brugere 24 timer i døgnet. SPOTdeal garanterer ikke, at sitet til enhver tid fungerer optimalt. SPOTdeal og Deal.dk A/S kan ikke drages til ansvar for eventuelle uheld som følge af benyttelsen af spotdeal.dk, eksempelvis skader på computersystem eller tab af data. Brugeren er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte websitet, herunder internetadgang, browser, e-mail m.m. Deal.dk A/S fraskriver sig ligeledes ansvaret for enhver form for tab forårsaget af anvendelsen af Deal.dk A/S’ service, uden at de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger følges.

Behandling af personoplysninger

Når du køber et værdibevis på spotdeal.dk, registrerer vi de oplysninger, du oplyser om navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Vi henviser i øvrigt til vores cookie- og privatlivspolitik.

Deal.dk A/S er ansvarlig for indsamling og håndtering af data. Det er kun et begrænset antal medarbejdere, der har adgang til dine data. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Deal.dk A/S, skal du kontakte SPOTdeals kundeservice på spotdeal@spot.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven. SPOTdeal bruger cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker og for at sikre en alsidig visning af reklameformater. Til brug herfor registrerer vi udelukkende informationer af teknisk karakter som brugertid, browsertype, IP-numre m.v. Ved alle reklameformater registrerer vi, om du klikker på de leverede annoncer.

Personoplysningerne registreres hos Deal.dk A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan givedine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på spotdeal.dk er Deal.dk A/S. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret, men transmitterer kundeoplysninger krypteret til den aftalepartner, som er ansvarlig for levering af dit produkt eller ydelse. Dette er en nødvendighed for at kunne levere den ydelse eller det produkt, som du har købt på spotdeal.dk. Aftalepartner er selvstændig dataansvarlig for opbevaring af dine persondata. Dine data anvendes udelukkende til levering af det konkrete produkt eller ydelse. Du skal henvende dig til aftalepartneren, hvis du har spørgsmål til opbevaring og behandling af dine personoplysninger. Hvis du henvender dig til enten Deal.dk A/S eller aftalepart kan du:

  1. Få indsigt i de registrerede persondata
  2. Berigtige eventuelle persondata
  3. Få slettet dine persondata

Oplysninger afgivet til SPOTdeal sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Vi bruger en logstatistik på spotdeal.dk, hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere spotdeal.dk.

Login med Facebook

Anvender du funktionaliteten ”Login via Facebook”, benytter vi din email-adresse til at matche login. Derudover lagrer vi oplysning om din alder og dit køn. Data opbevares krypteret og deles ikke med tredjepart.

Modtagelse af e-mails og værdibeviser fra SPOTdeal

Modtager du vores nyhedsbrev, kan du til hver en tid afmelde dig ved at anvende det link, der står i hver mail, du modtager,eller via din SPOTdeal-konto. Vi foretager direkte markedsføring af vores tilbud primært via elektroniske nyhedsbreve suppleret med markedsføring via sociale medier, som fx Facebook. SPOTdeals nyhedsbreveog værdibeviser afsendes fra info@spot.dk. Afhængig af din computers opsætning er der en risiko for, at e-mails havner i din spam-mappe. Du kan undgå dette ved at tilføje info@spot.dk til din adressebog. Ved tilmelding til nyhedsbrev registrerer vi din e-mailadresse. E-mailadressen videregives ikke til andre.

Modtager du ikke vores nyhedsbrev eller svar på henvendelse til vores kundeservice, bedes du kontrollere dit spamfilter. Har du Gmail, kan mails fra SPOTdeal lande i 'Promoveringer'.

Ændring af betingelser

Deal.dk A/S har til enhver tid ret til at ændre nærværende betingelser. De gældende betingelser er tilgængelige på spotdeal.dk.

Lovvalg & tvister

Køb via spotdeal.dk, der knytter sig til ovenstående vilkår, er underlagt dansk ret.

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
Til:
Adresse:
Postnr. og by:
E-mail:
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:
 
Bestilt den: Modtaget den:
Forbrugerens navn:
Forbrugerens adresse:
Forbrugerens underskrift: Dato:

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 6. Juni 2023.